Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia od 22 do 28 stycznia 2018 r.
    W opisywanym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 42 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 119 wykroczeń, które w 90 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 29 mandatami karnymi. Wykonano 85 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 18 osób. 99 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. 30 skutecznych interwencji podjęto na skutek ujawnień z monitoringu miejskiego.
Najważniejszym wydarzeniem tygodnia było udzielenie pomocy bezdomnemu, który noc z 22/23 stycznia spędził w śmietniku na ul. Wrocławskiej. Jego stan w chwili znalezienia go przez strażników o godz. 7.05 był zły - stwierdzono poważne wyziębienie z powodu ujemnej temperatury. W wyniku działania patrolu bezdomny trafił do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie do schroniska dla bezdomnych. Udało się uratować kolejną osobę.
Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 27 osób, z których 14 ukarano. Pozostałe osoby zostały pouczone. Sześć osób pouczono za naruszenie zasad obyczajności publicznej polegającej na leżeniu w miejscach publicznych po nadmiernym spożyciu alkoholu. Jedna osoba po przewróceniu się doznała obrażeń twarzy. Wezwano pogotowie ratunkowe, które opatrzyło zranienie, po czym osoba oddaliła się.
2)    Zwierzęta. Podjęto 11 interwencji w tym 5 w sprawie wałęsających się psów. Psy odłowił technik weterynarii i odstawił do schroniska. Jeden właściciel psa został ukarany za niedopilnowanie swojego zwierzęcia. Do schroniska zabrano też jednego kota.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 58 interwencji w różnych miejscach miasta. 10 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono. Przeciwko jednemu kierowcy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.
4)    Czystość miasta. Podjęto 15 interwencji, w tym większość związanych z odśnieżaniem chodników. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych. 6 osób pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych, a 2 pouczono za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o odpadach. 6 razy interweniowano w sprawie dymu. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono nieprawidłowości.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 3 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano. Jedną osobę ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, za palenie tytoniu w miejscach zabronionych 2 osoby pouczono. 1 osobę pouczono za wykroczenie z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jedną osobę ukarano, a 5 pouczono za nieprzestrzeganie porządkowych przepisów lokalnych (uchwalonych przez Radę Miejską).

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com