Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia od 29 stycznia do 4 lutego 2018 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli: zmotoryzowanych i pieszych oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 82 wykroczenia, które w 59 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 23 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 57 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 12 osób. 97 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.
Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 9 osób, z których 6 ukarano. Pozostałe osoby zostały pouczone. Jedną osobę pouczono za naruszenie zasad obyczajności publicznej polegającej na leżeniu w miejscach publicznych po nadmiernym spożyciu alkoholu. Do jednej osoby zachowującej się w nienaturalny sposób wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało go do szpitala.
2)    Zwierzęta. Podjęto 9 interwencji w sprawie wałęsających się psów. 2 psy odłowił technik weterynarii i odstawił do schroniska. Jeden właściciel psa został ukarany za niedopilnowanie swojego zwierzęcia.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 57 interwencji w różnych miejscach miasta. 14 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono. Przeciwko jednemu kierowcy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.
4)    Czystość miasta. Podjęto 10 interwencji, w tym 5 związanych z uciążliwym dymem. Jedną osobę ukarano mandatem za spalanie plastików w ognisku na posesji przy ul. Dębogórskiej.

 Wybrany obraz

Natomiast w kontrolowanych piecach nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta. 1 osobę pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 4 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano, a jedną pouczono. 3 osoby pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 3 osoby pouczono za nieprzestrzeganie porządkowych przepisów lokalnych (uchwalonych przez Radę Miejską).

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com