Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia od 5 do 11 lutego 2018 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 43 patrole: zmotoryzowane i piesze, w tym piesze z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 96 wykroczeń, które w 68 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 25 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 5 wniosków o ukaranie. Wykonano 70 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 16 osób. 120 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 11 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu.
    W dniu 5 lutego o godz. 13.30 Straż Miejska otrzymała zgłoszenie od mieszkanki „w oknie” z ul. Zielarskiej, która zawiadomiła o mężczyźnie, który po wypiciu alkoholu zasiadł za kierownicą. Dyżurny otrzymał od kobiety opis pojazdu. Na miejsce skierowano patrol mieszany policjant - strażnik. Funkcjonariusze zobaczyli pojazd w ruchu. Dokonano zatrzymania i doprowadzono mężczyznę do komisariatu Policji, gdzie badanie alkomatem potwierdziło zawartość 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Dalsze czynności prowadzi Policja. Za zgłoszenie Straż Miejska serdecznie dziękuje mieszkance, gdyż pijany kierowca na drodze to bardzo duże zagrożenie.
    W dniu 6 lutego o godz. 12.40 dyżurny otrzymał informację z Komisariatu Policji w Rumi, że w lokalu na ul. Janowskiej starsza kobieta popełniła samobójstwo poprzez zadzierzgnięcie. W ciągu 2 minut patrol z ratownikami był w lokalu i rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową, którą prowadzono z użyciem defibrylatora do czasu przybycia karetki pogotowia. Cała akcja trwała 40 minut, ale niestety nie przyniosła rezultatu. Kobieta nie żyje. Dalsze czynności prowadzi Policja.
Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 13 osób, z których 9 ukarano. Pozostałe osoby zostały pouczone. Jedną osobę pouczono za naruszenie zasad obyczajności publicznej polegającej na leżeniu w miejscach publicznych po nadmiernym spożyciu alkoholu.
2)    Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji w sprawie wałęsających się psów. 3 psy odłowił technik weterynarii i odstawił do schroniska. Jeden właściciel psa został ukarany za niedopilnowanie swojego zwierzęcia. Usunięto jedną padlinę kota.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 50 interwencji w różnych miejscach miasta. 13 kierowców ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono. Przeciwko trzem kierowcom zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu.
4)    Czystość miasta. Podjęto 9 interwencji, w tym 6 związanych z uciążliwym dymem. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta. 1 osobę pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 8 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano, a 4 pouczono. 3 osoby pouczono i jedną ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 2 osoby pouczono i jedną ukarano za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych. 2 osoby pouczono za nieprzestrzeganie ustawy o recyklingu pojazdów.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com