Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia od 12 do 18 lutego 2018 r.
   W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 45 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 170 wykroczeń, które w 124 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 44 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 80 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 32 osoby. 167 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 17 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu. Usunięto z drogi jeden wrak pojazdu.
W dniu 16 lutego 2018 r. Straż Miejska w Rumi wzięła udział w akcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku „Bezpieczny Pieszy”. W ramach tej akcji strażnicy w sposób wzmożony podejmowali interwencje własne w sprawach o wykroczenia mające wpływ na możliwość wystąpienia potrąceń pieszych. Przez dwie zmiany 14 strażników podjęło 51 interwencji wobec pieszych (26) i kierujących (22) nakładając 12 mandatów karnych (piesi - 5, kierujący - 7) i pouczając 36 osób (piesi 21, kierujący - 15). Trzem osobom zwrócono uwagę. Relację z działań przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 23 osób, z których 12 ukarano. Pozostałe osoby zostały pouczone. Jedną osobę ukarano mandatem i jedną pouczono za naruszenie zasad obyczajności publicznej polegającej na leżeniu w miejscach publicznych po nadmiernym spożyciu alkoholu.
    2) Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji w sprawie wałęsających się psów. 3 psy odłowił technik weterynarii i odstawił do schroniska. Jeden właściciel psa został ukarany za niedopilnowanie swojego zwierzęcia. Usunięto jedną padlinę kota.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 110 interwencji w różnych miejscach miasta, których liczba była większa niż zwykle w związku z akcją „Bezpieczny Pieszy”. Łącznie 26 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono. Przeciwko dwóm kierowcom zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu.
    4) Czystość miasta. Podjęto 12 interwencji, w tym 5 związanych z uciążliwym dymem. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta. 5 osób pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 6 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano, a 4 pouczono. 10 osób pouczono i dwie ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 3 osoby pouczono i 2 ukarano za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com