Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia od 19 do 25 lutego 2018 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 50 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 5 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 165 wykroczeń, które w 125 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 36 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 93 interwencje zlecone przez mieszkańców. Wylegitymowano 36 osób. 155 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 17 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu.
W dniu 23 lutego 2018 r. Straż Miejska w Rumi po raz drugi wzięła udział w akcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku „Bezpieczny Pieszy”. W ramach tej akcji strażnicy w sposób wzmożony podejmowali interwencje własne w sprawach o wykroczenia mające wpływ na możliwość wystąpienia potrąceń pieszych. Przez dwie zmiany 15 strażników podjęło 30 interwencji: wobec pieszych (19) i kierujących (11) nakładając 5 mandatów karnych (piesi - 4, kierujący - 1) i pouczając 24 osoby (piesi 16, kierujący - 8). Jeden wniosek o ukaranie zostanie skierowany wobec pieszego do sądu, ponieważ odmówił przyjęcia mandatu karnego. Relację z działań przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 18 osób, z których 7 ukarano. Pozostałe osoby zostały pouczone. Jedną osobę ukarano mandatem i dwie pouczono za naruszenie zasad obyczajności publicznej polegającej na leżeniu w miejscach publicznych po nadmiernym spożyciu alkoholu. Trzy osoby nietrzeźwe odwieziono do domu, do jednej wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało ja do szpitala.
    2) Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji w sprawie wałęsających się psów. 2 psy odłowił technik weterynarii i odstawił do schroniska. Jeden właściciel psa został ukarany za niedopilnowanie swojego zwierzęcia. W dniu 19 lutego o godz. 18.00 patrol Straży Miejskiej udał się na wskazaną przez zgłaszającego posesję przy ul. Tysiąclecia celem sprawdzenia sposobu trzymania psa. Na miejscu stwierdzono, że pies nie żyje. Leżał przy budzie przywiązany łańcuchem o długości ok. 1 metra. Właściciel stwierdził, że pies chyba zdechł dzień wcześniej. Nie miał książeczki zdrowia. Pytany właściciel nie pamiętał imienia psa, oświadczył, że nie troszczył się o jego stan zdrowia. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, na miejsce wezwano patrol Policji i przekazano notatkę urzędową wraz z dokumentacją fotograficzną. Właściciel psa prawdopodobnie odpowie przed sądem za swoje zaniedbania wobec zwierzęcia. Zdjęcia nie nadają się do publikacji ze względu na ich drastyczność.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 112 interwencji w różnych miejscach miasta. Łącznie 21 osób ukarano mandatem, wobec 4 wszczęto czynności zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do sądu, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 18 interwencji, w tym 13 związanych z uciążliwym dymem. Stwierdzono nieprawidłowości w 5 przypadkach - głównie spalanie odpadów po meblach. Nałożono 4 mandaty karne. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta. 1 osobę pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 4 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano i 2 pouczono. 7 osób pouczono i 1 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 2 osoby pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com