Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia od 26 lutego do 4 marca 2018 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 46 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 100 wykroczeń, które w 80 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 20 mandatami karnymi. Wykonano 91 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 39 osób. 104 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 11 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu.
W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi wzięła udział w zabezpieczeniu 2 dużych imprez plenerowych: w sobotę 3 marca - zgromadzenie organizowane przez Stowarzyszenie Narodowa Rumia, którego kulminacją było spotkanie przy Rondzie Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz w niedzielę 4 marca - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” przeprowadzony w centrum miasta. Obie imprezy przebiegły spokojnie bez naruszenia porządku publicznego.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 12 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 3 osoby ukarano mandatami, a 5 pouczono za spożywanie, a jedną osobę ukarano mandatem i dwie pouczono za naruszenie zasad obyczajności publicznej. Trzy osoby (w tym 2 nietrzeźwe, jedna z urazem głowy) odwieziono do szpitala przez wezwane pogotowie ratunkowe.
    2) Zwierzęta. Podjęto 11 interwencji w sprawie wałęsających się psów. Jednego psa odłowił technik weterynarii i odstawił do schroniska. Inne nie potwierdziły się. W jednym przypadku tymczasowo zajęła się psem osoba, która go znalazła.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 67 interwencji w różnych miejscach miasta. Łącznie 14 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 17 interwencji, w tym 10 związanych z uciążliwym dymem - nie ujawniono nikogo, kto spalałby niedozwolone substancje (2 osoby pouczono gdyż stwierdzono u nich składowane pocięte meble). Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta. 3 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych.
    5) Inne. Pięciokrotnie strażnicy udzielili pomocy mieszkańcom przy uruchomieniu pojazdów. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 4 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 3 pouczono. 4 osób pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 1 osobę ukarano za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com