Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia od 5 do 11 marca 2018 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 150 wykroczeń, które w 126 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 21 mandatami karnymi. Do sadu skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wykonano 80 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 27 osób. 113 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 13 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu.
W dniu 9 marca 2018 r. Straż Miejska w Rumi po raz trzeci wzięła udział w policyjnej akcji „Bezpieczny Pieszy”. W ramach tej akcji strażnicy w sposób wzmożony podejmowali interwencje własne w sprawach o wykroczenia mające wpływ na możliwość wystąpienia potrąceń pieszych. Przez dwie zmiany 11 strażników podjęło 35 interwencji: wobec pieszych (18) i kierujących (17) nakładając 4 mandaty karne (piesi - 2, kierujący - 2) i pouczając 30 osób (piesi 15, kierujący - 15). Jeden wniosek o ukaranie zostanie skierowany wobec pieszego do sądu, ponieważ odmówił przyjęcia mandatu karnego. Relację z działań przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Dzień 8 marca - Dzień Kobiet - nie wszędzie był świąteczny. W dniu tym strażnicy o godz. 9.20 patrolując ul. Starowiejską i Roszczynialskiego zauważyli wypadek samochodowy na skrzyżowaniu tych ulic. Strażnicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili pierwszej pomocy osobie poszkodowanej zaopatrując ją do czasu przybycia wezwanego pogotowia ratunkowego, następnie ustalili świadków zdarzenia jednocześnie wzywając Policję i Straż Pożarną. Poszkodowanego mężczyznę zabrano do szpitala, a sprawę dalej prowadzi Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Natomiast o godz. 20.50 strażnicy zostali wezwani przez Policję do udzielenia wsparcia, przeciwko mężczyźnie, który zaatakował nożem sąsiadkę w lokalu na ul. Towarowej. W rezultacie 3 policjantów i trzech strażników obezwładniło agresora, został ujęty i przewieziony do Komisariatu Policji w Rumi. Do poranionej kobiety wezwano pogotowie ratunkowe, a dalsze czynności prowadzi Policja i prokuratura.
W dniu 10 marca ok. godz. 09.45 patrol Straży Miejskiej w Rumi zauważył na ul. Tysiąclecia w Rumi siedzącą na chodniku zapłakaną kobietę. Okazało się, że ma złamaną rękę. Obecni świadkowie wezwali już wcześniej pogotowie, na które właśnie czekano. Strażnicy udzielili kobiecie pierwszej pomocy polegającej na unieruchomieniu kończyny szyną Kramera oraz zaopatrzyli ranę powstałą w miejscu urazu. W miejscu upadku kobiety chodnik był suchy, bez śniegu i lodu. Pogotowie ratunkowe zabrało osobę do szpitala, a rzeczy osobiste zabrał mąż.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 15 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 2 osoby ukarano mandatami, a przeciwko jednej wszczęto czynności na wniosek do sądu, pozostałych pouczono.
    2) Zwierzęta. Podjęto 6 interwencji w sprawie wałęsających się psów. Trzy psy odłowiono, technik weterynarii odstawił je do schroniska. Inne nie potwierdziły się.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 109 interwencji w różnych miejscach miasta. Łącznie 14 osób ukarano mandatem, przeciwko dwóm osobom toczy się postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do sądu, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 9 interwencji, w tym 5 związanych z uciążliwym dymem - nie ujawniono nikogo, kto spalałby niedozwolone substancje. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta. 2 osoby pouczono za śmiecenie w miejscach publicznych, jedną z ustawy o odpadach.
    5) Inne. Czterokrotnie strażnicy udzielili pomocy mieszkańcom przy uruchomieniu pojazdów. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 7 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 2 pouczono. 4 ukarano, a 3 pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 1 osobę pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com