Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia od 12 do 18 marca 2018 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 39 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 123 wykroczenia, które w 94 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 28 mandatami karnymi. Do sądu skierowano 3 wnioski o ukaranie. Wykonano 78 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 20 osób. 116 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 11 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu.
W dniu 16 marca 2018 r. Straż Miejska w Rumi po raz czwarty wzięła udział w policyjnej akcji „Bezpieczny Pieszy”. W ramach tej akcji strażnicy w sposób wzmożony podejmowali interwencje własne w sprawach o wykroczenia mające wpływ na możliwość wystąpienia potrąceń pieszych. Przez dwie zmiany 8 strażników podjęło 21 interwencji: wobec pieszych (8) i kierujących (13) nakładając 4 mandaty karne (piesi - 2, kierujący - 2) i pouczając 17 osób (piesi 6, kierujący - 11). Relację z działań przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 19 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 7 osób ukarano mandatami za spożywanie, a 2 za nieobyczajne zachowanie, a pozostałych pouczono. Cztery osoby odwieziono do miejsca zamieszkania.
2)    Zwierzęta. Podjęto 5 drobnych interwencji w sprawie wałęsających się psów. W minionym tygodniu do schroniska nie trafiło ani jedno zwierzę.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 79 interwencji w różnych miejscach miasta. 10 osób ukarano mandatem, przeciwko jednej osobie toczy się postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 6 interwencji, w tym 5 związanych z uciążliwym dymem - nie ujawniono nikogo, kto spalałby niedozwolone substancje. W jednym przypadku potwierdzono wypalanie kabli w okolicy ul. Pomorskiej, jednak sprawca zdołał zbiec przed przybyciem patrolu. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 2 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym lub społecznym ukarano mandatem 2 osoby, przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 1 pouczono. 6 ukarano i 6 pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 4 osoby pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com