Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia od 19 do 25 marca 2018 r.
    W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 37 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 143 wykroczenia, które w 124 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 19 mandatami karnymi. Wykonano 90 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 20 osób. 100 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 5 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu. Strażnicy zabezpieczyli przebieg Drogi Krzyżowej organizowaną przez Parafię NMP WW.
W dniu 19 marca ok. godz. 19.30 patrol Straży Miejskiej w Rumi zauważył płomień wydostający się z komina budynku wielorodzinnego przy ul. Dębogórskiej. Z uwagi na możliwość przedostania się ognia na połać dachową strażnicy natychmiast wezwali Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, a sami rozpoczęli ewakuacje mieszkańców. Akcja ratownicza przybyłego po 3 - 4 minutach zastępu strażaków trwała ok. godziny. Budynek ocalał i nic nikomu się nie stało. W czasie akcji strażnicy zabezpieczali teren pozostając w dyspozycji strażaków.

Wybrany obraz

W dniu 23 marca 2018 r. Straż Miejska w Rumi po raz piąty wzięła udział w policyjnej akcji „Bezpieczny Pieszy”. W ramach tej akcji strażnicy w sposób wzmożony podejmowali interwencje własne w sprawach o wykroczenia mające wpływ na możliwość wystąpienia potrąceń pieszych. Przez dwie zmiany 8 strażników podjęło 22 interwencje: wobec pieszych (7) i kierujących (15) nakładając 4 mandaty karne (piesi - 1, kierujący - 3) i pouczając 18 osób (piesi 6, kierujący - 12). Wobec jednego kierowcy podjęto czynności zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Relację z działań przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Inne wydarzenia:
1)    Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 14 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 1 osobę ukarano mandatami za spożywanie, 3 za nieobyczajne zachowanie, a pozostałych pouczono. Trzy osoby odwieziono do miejsca zamieszkania i jedną do Komisariatu Policji w Rumi.
2)    Zwierzęta. Podjęto 6 drobnych interwencji w sprawie wałęsających się psów. W minionym tygodniu do schroniska trafiło jedno zwierzę. Obok basenu na ul. Rodziewiczówny znaleziono kota z zaplątanym drutem na łapkach. Wezwany technik weterynarii uwolnił zwierzę od drutu, po czym kot natychmiast zbiegł.
3)    Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 86 interwencji w różnych miejscach miasta. 11 osób ukarano mandatem, przeciwko jednej osobie toczy się postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
4)    Czystość miasta. Podjęto 7 interwencji, w tym 5 związanych z uciążliwym dymem - nie ujawniono nikogo, kto spalałby niedozwolone substancje. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
5)    Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 11 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę pouczono. 4 osoby ukarano i 4 pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 4 osoby pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych. W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odholowała na parking strzeżony na koszt właściciela 1 wrak pojazdu, który z rozbitymi szybami stał przy ul. Sobieskiego.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com