Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia od 26 marca do 2 kwietnia 2018 r.
    W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 45 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 2 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 122 wykroczenia, które w 92 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 28 mandatami karnymi, wszczęto 2 postępowania na wniosek do sądu. Wykonano 90 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 19 osób. 174 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 14 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu. Strażnicy zabezpieczyli przebieg przemarszów religijnych organizowanych przez poszczególne parafie. Straż Miejska pełniła służbę w drugi dzień Świat Wielkanocnych. Święta minęły w Rumi spokojnie, bez poważniejszych naruszeń spokoju i porządku publicznego. Strażnicy usunęli z drogi jeden wrak pojazdu.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 20 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 12 osób ukarano mandatami za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, a pozostałych pouczono. Dwie osoby odwieziono do miejsca zamieszkania i pouczono, a do jednej na Dworzec PKP wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało osobę do szpitala.
    2) Zwierzęta. Podjęto 5 drobnych interwencji w sprawie wałęsających się psów. Powiadomiono Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku o zabitym psie leżącym przy ul. Żołnierzy I Dywizji WP. Podjęto współpracę ze stowarzyszeniem „Animals” w związku z podejrzeniem złych warunków trzymania psa na posesji przy ul. Waryńskiego oraz w związku z upadkiem psa na balkon położony poniżej w budynku przy ul. Kosynierów. Sparaliżowane zwierzę zabrano do schroniska. W okolicy Cmentarza Komunalnego znaleziono w dniu 31 marca martwą sarnę. Do czasu odebrania przez służby komunalne - zwierzę zabezpieczył personel cmentarza. Wieczorem 31 marca interweniowano wobec psa biegającego na ul. Zielarskiej. Psa zabezpieczono, właściciel zobowiązany został do dostarczenia zaświadczenia o szczepieniu - czynności w toku.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 65 interwencji w różnych miejscach miasta. 14 osób ukarano mandatem, przeciwko dwóm kierowcom toczy się postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do sądu, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 11 interwencji, w tym 7 związanych z uciążliwym dymem - nie ujawniono nikogo, kto spalałby niedozwolone substancje. Z trzech pieców po raz pierwszy pobrano próbki popiołu. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 9 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano mandatem, a 2 pouczono. Jedną osobę ukarano i 4 pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 2 osoby pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com