Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia od 3 do 8 kwietnia 2018 r.
    W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 44 patrole: zmotoryzowane i pieszych, w tym piesze z psami służbowymi oraz 1 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 160 wykroczeń, które w 116 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 36 mandatami karnymi, wszczęto 8 postępowań na wniosek do sądu. Wykonano 77 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 25 osób. 164 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 5 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu.
W dniu 6 kwietnia patrol Sm podjął pościg za dwoma nieletnimi, którzy na widok radiowozu rzucili się do ucieczki. W pościgu ujęto jednego z młodzieńców. Okazał się uciekinierem z Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego pod Elblągiem. Nieletni został przekazany Policji.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 44 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe lub po środkach psychotropowych leżały w miejscach publicznych. 19 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, a pozostałych pouczono. Pięć osób odwieziono do miejsca zamieszkania (w tym jedna starsza osoba z zanikiem pamięci), cztery osoby pouczono, a do dwóch wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało osoby do szpitala. Jedna z osób zabranych do szpitala miała objawy wyziębienia, drgawek, ślinotoku jak również wymiotowała. Świadkowie zdarzenia twierdzili, że wcześniej mężczyzna zażywał jakieś nieznane środki psychoaktywne. Podczas udzielania pierwszej pomocy mężczyzna opluł strażnika trafiając w gałkę oczną funkcjonariusza. Na szczęście obyło się bez konsekwencji zdrowotnych strażnika.
    2) Zwierzęta. Podjęto 9 interwencji w sprawie psów. Dwie interwencje dotyczyły sprawdzenia sposobów trzymania zwierząt (b/u), 6 - to interwencje związane z wałęsaniem się psów (odebrali właściciele), a jedna związana była z zabraniem psa, którego posiada samotny człowiek z ul. Reja, który zachorował i znalazł się w szpitalu. Decyzję w sprawie zabrania czasowego zwierzęcia podjął Burmistrz Miasta Rumia - Pan Michał Pasieczny. Zatem do schroniska trafił w minionym tygodniu tylko jeden pies.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 89 interwencji w różnych miejscach miasta. 15 osób ukarano mandatem, przeciwko 8 kierowcom toczy się postępowanie wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do sądu, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 12 interwencji, w tym 9 związanych z uciążliwym dymem - jedna osoba została przyłapana na spalaniu plastików - została ukarana mandatem. W trzech przypadkach spalano odpady zielone w ogrodach. Kontrolowano posesje pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 3 osoby pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia również 3 osoby pouczono. 6 osób pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 1 osobę ukarano i 3 pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com