Strona główna Wyślij e-mail Mapa strony Szukaj
Ważniejsze wydarzenia od 9 do 15 kwietnia 2018 r.
    W przedmiotowym okresie Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych i pieszych, w tym pieszych z psami służbowymi oraz 3 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 153 wykroczenia, które w 124 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, a w 29 mandatami karnymi. Wykonano 91 interwencji zleconych przez mieszkańców. Wylegitymowano 18 osób. 118 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Wykonano 12 skutecznych interwencji z informacji pochodzących z monitoringu.
Najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia było ujawnienie dowodów spalania odpadów w tych 3 piecach domowych, z których 2 tygodnie temu strażnicy-rzeczoznawcy pobrali do badań próbki popiołów. Od jesieni 2017 r. jednostka posiada w swoich szeregach 4 certyfikowanych rzeczoznawców uprawnionych do pobierania próbek oraz zakupiony przez Urząd Miasta Rumi niezbędny i zgodny z przepisami sprzęt do wykonywania tych czynności. Urząd Miasta Rumi wysłał pobrane próbki do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie poddano je szczegółowej analizie. Okazało się, że w popiołach wszystkich przesłanych próbek są resztki gwoździ, śruby, szkło, folia aluminiowa, włosy pochodzenia naturalnego oraz niedozwolone związki chemiczne. Straż Miejska w Rumi wobec wszystkich sprawców wykroczeń podjęła postępowania mandatowe. Jeśli funkcjonariusze spotkają się z odmową przyjęcia mandatów - straż skieruje wnioski o ukaranie do sądu.
Inne wydarzenia:
    1) Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 35 osób, które albo spożywały alkohol, albo nietrzeźwe leżały w miejscach publicznych. 10 osób ukarano mandatami za publiczne spożywanie alkoholu, a pozostałych pouczono. Jedną osobę odwieziono do miejsca zamieszkania, jedną odprowadzono do domu, a do jednej wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało chorego do szpitala. Jednego mężczyznę pod wpływem alkoholu ukarano za załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym.
    2) Zwierzęta. Podjęto 9 interwencji w sprawie psów. Jedna interwencja dotyczyła sprawdzenia sposobu trzymania zwierząt (b/u), Pozostałe interwencje związane były z wałęsaniem się psów (odebrali właściciele). Do schroniska trafił w minionym tygodniu jeden pies.
    3) Wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem. Podjęto 71 interwencji w różnych miejscach miasta. 11 osób ukarano mandatem, a pozostałych wezwano do stawiennictwa w komendzie lub pouczono.
    4) Czystość miasta. Podjęto 11 interwencji, w tym 6 związanych z uciążliwym dymem - nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowano posesje (5 posesji) pod względem posiadania odpowiedniej ilości pojemników na śmieci oraz czystości na posesjach zabudowanych i niezabudowanych raporty kierując do Urzędu Miasta.
    5) Inne. Za naruszenie spokoju i porządku publicznego 6 osób pouczono. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 1 osobę ukarano i 3 pouczono. 6 osób pouczono, a 4 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 1 osobę ukarano i 2 pouczono za palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski
 

Strona główna | Logowanie | © dwakroki.com